Dyplomacja Publiczna 2024 

Dyplomacja Publiczna 2024

Nazwa zadania: Walka z wojskową propagandą, kłamstwem i dezinformacji na temat Polski i krajów NATO rozpowszechnianych przez reżim Łukaszenki: zwiększenie odporności społeczeństwa nawrocie wpływy w krajach Europy.

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024”

 

Wartość finansowania: 140 000,00 zł

Krótki opis zadania: Projekt ma na celu przeciwdziałanie Białoruskiej propagandzie wojskowej, kłamstwom i dezinformacji na temat Polski i państw NATO skierowanej do szeregu środowisk zawodowych, w tym dziennikarzy, ekspertów propagandowych, odpowiednich oficjalnych instytucji, a także szerokiej publiczności na Białorusi, Ukrainie, w Polsce i innych państwach NATO.

Projekt będzie monitorować, badać, analizować i ujawniać białoruską propagandę wojskową, kłamstwa i dezinformację o Polsce i krajach NATO w związku z wojną na Ukrainie, w tym propagandę wojenną, mowę nienawiści, podżeganie do wojny, agresywną retorykę wobec sąsiadów, NATO w ogóle, a zwłaszcza przeciwko Polsce. Nasze dotychczasowe działania monitorujące potwierdzają, że taka propaganda i dezinformacja istnieją i stają się coraz silniejsze, przekazy, które przekazują, szkodzą wizerunkowi Polski.

Przegląd na temat wyników monitorowania, a także wstępna analiza otrzymanych informacji będą regularnie publikowane na stronie internetowej ISANS. Raport na temat przypadków, metod i strategii Białoruskiej propagandy oraz trendów w tym obszarze zostanie opracowany i opublikowany w celu zwiększenia świadomości ekspertów, decydentów i ogółu społeczeństwa na Białorusi i w krajach europejskich oraz ich zdolności do poruszania się w tym dyskursie i identyfikowania fałszywych informacji.

 

 

Nasi partnerzy: Europian Expert Accotiation

Autorzy i artykuły: